Cenník služieb

Služby
Objednávanie
Manažment
Platby
Komunikácia
Propagácia
Technická podpora
Typ
Splatnosť
Minimálny mesačný obrat
 
Benefit
3 dni
Profitový
na konci obdobia
20€
0,00 / mesiac
Štandard
3 dni
Neprofitový
na začiatku obdobia
20,00 / mesiac
Minimálny mesačný obrat - Minimálna suma, ktorá musí byť uhradená Pacientami, ktorí si zakúpili balíček služieb pre prístup k ambulancii Poskytovateľa

Detailný popis služieb

Služba Štandard Benefit
Ambulancie
Vytvorenie a správa viacerých ambulancií z jedného miesta
Personál
Vytvorenie účtov pre váš personál a pridelenie personálu do ambulancii
Pacienti
Kontrola nad prijímaním pacientov do ambulancie
Ordinačné hodiny
Rozdelenie dňa na časové úseky
Obmedzenie ordinačných hodín
Určenie ordinačných hodín, kedy môže objednaváť pacientov len personál
Výbrané termíny počas ordinačných hodín
Poskytnutie len vybraných termínov pre pacientov počas ordinačných hodín
Výkony
Zoznam výkonov, ktoré si môžu objednať pacienti
Výkony len pre personál ambulancie
Môžete si určiť výkony, ktoré môže len objednať len personál ambulancie
Výkony na počet
Výkon sa dá obmedziť na počet pacientov, napríklad odbery
Časové obmedzenie výkonov
Je možné obmedziť, kedy počas ordinačných hodín sa dá výkon objednať
Naplánované výkony
Naplánovanie opakovaných výkonov, pacient je automaticky objednaný
Žiadanky
Preposielanie a objednávanie pacientov v iných ambulanciách
Dovolenky a neprítomnosť
Nastavenie vašej neprítomnosti
Ministránka
Úprava obsahu ministránky
Propagačné články
Možnosť pridať propagačné články na hlavnú stránku
Štatistika
Základné štatistické informácie o pacientoch a prevádzke ambulancie
Upozornenia
Denný prehľad
Zaslanie denného prehľadu pre ambulanciu
Interná pošta
Zaslanie správ pacientom
Hromadné správy
Zaslanie hromadných správ vo forme internej pošty, emailu
Základné emailové oznámenia
Základné oznámenia pre pacientov
  • Schválenie nového pacienta
  • Vytvorenie objednávky
  • Zmena v objednávke
  • Uzamknutie objednávky
  • Termín zrušený pre neprítomnosť / zmenu ordinačných hodín
  • Oznámenie o dovolenke
Základné SMS upozornenia
Základné SMS oznámenia pre pacientov
  • Pripomienka na termín deň pre príchodom pacienta
Zákaznícka podpora
Technická podpora
Oprava chyby v manažérovi pacienta
do 5
pracovných dní
do 3
pracovných dní
Zabezpečenie
Obsadenosť ambulancie
Len vy vidíte mená pacientov a objednaných výkonov v ambulancii. Pacient vidí len svoje objednávky, nevidí ostatných pacientov.
Šifrovanie
Všetky údaje su šifrované počas vašej práce na stránke