Všetky články

Výnimočná starosť od prvej návštevy
Dátum: 14.04.2017
  • Výnimočné služby

Ak ste sa rozhodli zmeniť svojho stomatológa alebo hľadáte nového zubára radi vás u nás privítame a budeme robiť všetko pre vašu spokojnosť.

Priebeh prvej návštevy

Počas prvej návštevy vám spravíme prehliadku ústnej dutiny. Prehliadka zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej hygieny, hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI. Zároveň si spravíme záznam o vašom chrupe. V prípade potreby, zubný lekár súčasne odstráni povlak, zubný kameň, ošetrí zubný kaz. Ak narazíme na nejaký vážnejší problém, dohodneme sa na ďalšej návšteve. 

Ak všetko prebehne bez problémov, vstupná prehliadka slúži ako preventívna prehliadka.

Preventívna prehliadka

Aby sme si naše zuby a ďasná udržali dlho pekné a zdravé, samozrejme okrem umývania zubov, dôležité sú pravidelné návštevy u zubného lekára. Ročná preventívna prehliadka je to najlepšie, čo môžete spraviť pre zdravie vašich zubov. Štandardná preventívna prehliadka pre dospelého pozostáva z celkovej kontroly ústnej dutiny, inšpekcie zubov za účelom nájdenia kazov, nadmerného opotrebovania zubnej skloviny, zlozvykov, ako sú napr. škrípanie zubami, krčkových defektov spôsobených hlavne nesprávnymi diétnými návykmi a nesprávnou technikou umývania zubov ako aj kontrolou slizníc jazyka, pier, líc a celej orofaciálnej oblasti, poprípade sa spravia röntgenové snímky. Počas prvej návštevy sa Váš zubný lekár oboznámi s celkovým stavom vašich zubných tkanív, navrhne vám druh liečby, prekonzultuje s vami rôzne druhy ošetrenia a dohodne si s vami liečebný plán.

Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku.

Preventívnu zubnú prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v odbore stomatológia:

  • u detí a mladistvých do 18 rokov života dvakrát ročne
  • u dospelých jedenkrát ročne
  • dvakrát u žien počas tehotenstva - raz na začiatku a raz pred koncom tehotenstva


Preventívna prehliadka zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej hygieny, hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI. V prípade potreby zubný lekár súčasne odstráni povlak, zubný kameň, ošetrí zubný kaz. Ak má poistenec absolvované preventívne prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku, odstránenie zubného kazu mu čiastočne hradí zdravotná poisťovňa

Individuálny prístup

Pri každom ošetrení klademie prvoradý dôraz na váš celkový zdravotný stav, na ochorenia, ktoré sa liečite a lieky, ktoré momentálne užívate. Preto vás prosíme o dôkladné vyplnenie zdravotného dotazníka, poprípade odkonzultovanie vášho zdravotného stavu so svojim zubným lekárom, aby sme tak predišli nepríjemným komplikáciám počas ošetrenia. Takisto je dôležité upozorniť na každú zmenu vášho zdravotného stavu, ktorá nastala od posledného vyplnenia dotazníku. V prípade vašej prvej návštevy u nás, môžete si zdravotný dotazník vytlačiť.

Dodržiavanie hygieny v zubnej ambulancii

Pri ošetrení v našej ambulancii pristupujeme individuálne ku každému pacientovi. Aby sme zabránili prenosu infekcie z pacienta na pacienta, používame čo najviac jednorázové pomôcky, ktoré sú po použití hneď odstránené z priestorov ambulancie. Pri každom pacientovi bude pri ošetrení použitá sada vysterilizovaných nástrojov v kazete, ktorá od posledného použitia prešla viacerými dezinfekčnými a sterilizačnými procesmi, zodpovedajúcim najvyšším a najmodernejším celosvetovým štandardom.